Tuesday, June 19, 2012

ഉമര്‍ മാല ഒരു വിശകലനം


സ്വര്ഗത്തിലെയ്ക്ക് കുതിച്ചു ഹോ ചെയ്തന,
വേദന ശാന്തി തന് സയൂജ്യമാകുവാന്..

കേയ്ഴുന്നു കേരള മക്കള് നിനക്കൊരു,
രണ്ടാമനില്ലെന്ന ദുഃഖം ശ്രവിക്കയാല്...

മായില്ല നിന് വാക്കിന് ദോരനിയാല് മതം,
കല്ലും നെല്ലും നീക്കി സ്വീകരിചോരിവര്...

മുള്ളുകള് താണ്ടി തെളിയിച്ച പാതയ്ക്ക്,
സല്സബീലെന്ന പേര് എത്ര മഹത്തരം...

പള്ളികള് സംസ്കാര കേന്ദ്രങ്ങള് തീര്ത്തു നീ,
ശാശ്വത നാമമായ് മണ്ണിലും വിണ്ണിലും...

പരശുരാമാന്റെയ്തു കഥയെങ്കില്,
ദക്ഷിണ കേരളം നിന്റെയ്തു മാത്രമല്ലേ ഗുരോ..

പരാശ്രയം കൂടാതെയുള്ള നിന് യാത്രയില്,
പൈസയില്ലാതെ വിഷമിച്ചതെത്രയോ...

വെല്ക മനസ്സേ നീ ശാന്തമായ് പോക നിന്,
നാതന്ടടുതെക്കായ് എന്നെന്നേക്കുമായ് നീ...

ഡോക്ടറും ടെപുടി ഡയറക്ടര് പോലുള്ള,
ഉന്നതരെ വാര്ത്തെടുത്തു ഹോ മക്കളായ്..

സ്വര്ലോകം കൈക്കുള്ളിലാക്കി ജീവിക്കവേ,
എങ്ങനെ അങ്ങ് സമ്പാദിച്ചു ഭൂമിയെ..

പൂകുന്നിതാ കരള് വിങ്ങട്ടെ ഇന്ന് നിന്,
സ്മരണക്കു മുന്നിലായ് രണ്ടിറ്റു കണ്ണുനീര്...

1, ഹോ ചേതന എന്ന് മരിച്ച ആളെ വിളിക്കുന്നു.. വിചിന്തനത്തില്‍ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു.. ഒരാള്‍ മരിച്ചാല്‍ എത്ര നല്ല ആളായാലും അയാളെ സ്വര്‍ഗത്തിലോ നരകത്തിലോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാന്‍ പറ്റില്ല എന്ന്...2, മൌലിടുകളില്‍ സുന്നികള്‍ പാടുന്ന " അന്ത മുന്ജീന ഗ്വദാ, മിന്‍ ഷാഫ'അതികസ്സ്വഫ... മന്ലന മിസ്ലൂക യാ സയ്യിദീ ഖൈരന്ന്നബീ" (അങ്ങയെ പോലെ നമുക്ക് തുല്യനായി മറ്റൊരാളില്ല നബിയെ) എന്ന് ചൊല്ലിയാല്‍ അത് ശിര്‍ക്ക്... ഇവിടെ ഉമര്‍ മൌലവിക്ക് രണ്ടാമനില്ല എന്ന് ചൊല്ലല്‍ തൌഹീദും???3, മതത്തില്‍ നിന്ന്‍ കല്ലും നെല്ലും വേര്‍തിരിച്ചെടുത്തു ശുദ്ടിയക്കിയവനാണ്‌ ഉമര്‍ മൌലവി എന്ന... (ഈ വേര്‍തിരിച്ച ആള്‍ പറയുന്നത് പോലും ഇന്നത്തെ മുജഹിടുകള്‍ അന്ഗീകരിക്കുന്നില്ല.. സല്സബീളില്‍ തൊപ്പി ധരിക്കല്‍ സുന്നത്താണ് എന്ന്‍ ഉമര്‍ മൌലവി എഴുതിവെചില്ലേ.. ഇതെന്താ ആധുനിക മുജ്ജു സ്വീകരിക്കാത്തത്???)4, ഇദ്ദേഹം കല്ലും മുള്ളും താണ്ടിയാനത്രേ കേരളത്തില്‍ ഇസ്ലാമിന്റെ പാത തെളിയിച്ചത്!!!5, നല്ലൊരു ജീവിതം നയിച്ചപ്പോള്‍ അങ്ങയുടെ പ്രശംസ ആകാശത്തും മേലും നിറഞ്ഞു നില്‍കുകയാണ്‌ എന്ന്‍ (മുഹ്യുദ്ദിന്‍ മാലയില്‍... " ആകാശത്തിന്‍ മേലും ഭൂമിക്ക് താഴെയും അവരെ കോടി നീളം അത്തിരെയുല്ലോവര്‍ എന്ന് ചൊല്ലിയാല്‍ അത് ശിര്‍ക്ക്???)6, ദക്ഷിണ കേരളം അങ്ങയുടെതാണ് എന്ന് മരിച്ച ഉമര്‍ മൌലവിയോടു വിളിച്ചു പറയുന്നു (ഗുരോ എന്ന്‍).. ഒന്നാമതായി മരിച്ചയാളെ വിളിക്കുന്നു.. പിന്നെ ദക്ഷിണ കേരളം എന്നല്ല ലോകത്തുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും അല്ലാഹുവിന്റെ ഉടമസ്ഥതയില്‍ ആണ് എന്നാണു ഒരു മുസ്ലിം വിശ്വസിക്കേണ്ടത്..7, അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വിഫതായ' അല്ലഹുസ്സ്വമദ്' (പരാശ്രയമില്ലാത്തവന്‍) അത് ഉമര്‍ മൌലവിയില്‍ ആരോപിക്കുന്നു...8, ആത്മാവിനെ വിളിച്ചു പറയുന്നു,, "അല്ലാഹുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് എന്നെന്നെകുമായി നീ പോകുക" ഹ ഹ9, സ്വന്തം മകന്‍ ബഷീര്‍ ഇപ്പോള്‍ ഹിന്ദു സന്യാസി ആണ്.. അയാളെ നേരെ ആക്കാന്‍ ഇയാള്‍ക്ക് പറ്റിയില്ല.. പിന്നല്ലേ കേരള മക്കളെ ഹിദായതിലാക്കാന്‍!!!

10, "ഭൂമി ഉരുണ്ടപോല്‍ എന്‍ കൈകളിലെന്നോവര്‍, ഭൂമി അതൊക്കെയും ഒരു ചുവടെന്നോവര്‍.." എന്ന് മുഹ്യുദ്ദിന്‍ ശൈഖിനെ പറ്റി പാടിയാല്‍ അത് ശിര്‍ക്ക്.. എന്നാല്‍ ഉമര്‍ മൌലവി സ്വര്‍ലോകം (സ്വര്‍ലോകം എന്നാല്‍ ആകാശ ഭൂമിയെക്കാള്‍ വിശാലമാനെന്നാണ് അള്ളാഹു സ്വര്‍ഗത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്) കൈക്കുള്ളിലാക്കി എന്ന്‍ ഉമര്‍ മാലയിലും...???11, ഉമര്‍ മൌലവിയെ സ്മരിച്ചു കരയുക...

2 comments:

  1. ഏത് ലക്കത്തില് വന്നതാണ്.....

    ReplyDelete
  2. ഏത് ലക്കത്തില് വന്നതാണ്.....

    ReplyDelete